THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Thursday, January 14, 2010

Tak kenal maka tak cinta

Sememangnya bentuk persahatan kita sangat unik. Setiap perhubungan tak kira samada dengan manusia, tumbuhan atau objek pastinya dimulai dengan sesi berkenalan. Tidak kira secara formal atau tidak. Walaupun proses ini hanya memakan masa yang singkat, kadang kala ia membawa makna besar di dalam kehidupan. Misalnya dalam kita membentuk persahatan kita dengan buku, kita pasti akan melihat kulit depan setiap untuk mengenali tajuknya sebelum kita menyelak helaian seterusnya. Secara tidak langsung ini akan membentuk persahatan kita dengan .Begitu juga persahatan yang kita bentuk dengan manusia. Sesebuah perhubungan pastinya akan dilalui oleh setiap insan pasti berbeza..Ia berbeza mengikut acuan personaliti seseorang manusia. Personaliti juga membantu kita mengadaptasi cara pergaulan kita.